Wystawa “Ecce Homo – Oto Człowiek”

W każdym z nas drzemie głęboka potrzeba zmiany na lepsze, zarówno tego co jest wewnątrz nas, jak również tego co postrzegamy na zewnątrz, a więc naszego najbliższego otoczenia, domu, rodziny, naszej małej i wielkiej ojczyzny, kontynentu, świata, kosmosu. W różnym stopniu i z różną siłą potrzeba ta od wieków inspirowała wielu artystów. Jednym z nich był Adam Chmielowski. Zanim po przemianie stał się Bratem Albertem, 42 lata swego życia przeżył jako Adam Chmielowski, artysta malarz. Z pośród 61 obrazów olejnych, 22 akwarel i piętnastu rysunków, najsłynniejszym obrazem Chmielowskiego jest obraz olejny zatytułowany Ecce homo. Dzieło szczególne, które siłą swego oddziaływania zmienia na lepsze nie tylko samego twórcę. Myślę, że nie śnił o tym Poncjusz Piłat, iż wypowiadając te dwa słowa na tyle tysięcy lat wyznaczył istotę człowieczeństwa. Dwudziestu jeden twórców, związanych z Bałysówką, zainspirowani dziełem i historią patrona malarzy, Adama Chmielowskiego, przygotowało wystawę swoich prac zatytułowaną „Ecce homo – oto Człowiek”.

Share:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż zadanie *