Posted in 2019

Jeszcze w zielone gramy – 2019

10 lat Galerii Sztuki Bałysówka w Tomicach. Wiele wystaw, plenerów, których rezultaty można oglądać wokół galerii, wycieczek z różnych stron…